Tag Archive for: asszonykör

Asszonykör

ISTEN POZITÍV VÁLASZAI
A MI NEGATÍV GONDOLATAINKRA!

Azt mondod: Lehetetlen
Isten azt mondja: Minden lehetséges. (Lk 18, 27)

Azt mondod: Túl fáradt vagyok
Isten azt mondja: Én felüdítelek Téged. (Mt 11,28-30)

Azt mondod: Engem senki sem szeret igazán.
Isten azt mondja: Én szeretlek. (Jn 3,16; Jn 13,34)

Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten azt mondja: Elegendő az én kegyelmem. (1 Kor 12,9; Zsolt
91,15)

Azt mondod: Nem tudom, merre tovább.
Isten azt mondja: Vezetni fogom a lépteidet. (Péld 3,5-6.)

Azt mondod: Nem bírom ki.
Isten azt mondja: Mindent elviselsz. (Fil 4,13)

Azt mondod: Nem vagyok képes rá.
Isten azt mondja: De én képes vagyok. (2 Kor 9,8)

Azt mondod: Nem érdemes.
Isten azt mondja: Érdemes. (Róm 8,28)

Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten azt mondja. De én megbocsátok neked. (1 Jn 1,9,
Róm 8,1)

Azt mondod: Nem sikerül.
Isten azt mondja: Majd mindent megadok szükséged szerint. (Fil
4,l9)

Azt mondod: Félek.
Isten azt mondja: Én nem adtam neked a félelem lelkét. (2 Tim l,7)

Azt mondod: Állandóan aggódom és csalódott vagyok.
Isten azt mondja: Minden gondodat hagyd Rám. (l Pét.5,7)

Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten azt mondja: Mindenkinek mértéke szerint adtam hitet. (Róm
12,3)

Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten azt mondja: Adok neked bölcsességet. (1.Kor 1,3o)

Azt mondod: Teljesen egyedül érzem magam.
Isten azt mondja: Én nem hagylak el, nem hagylak Téged cserben
soha. (Zsid 13,5)

Fényképek az asszonykör alkalmairól: