Bölcsőde kapacitásfejlesztés Martinkertvárosban

RRF-1.1.2-21-2022-00082

Alapadatok

Kedvezményezett neve: Miskolc-Martinkertvárosi Református Egyházközség
Projekt címe: Bölcsőde fejlesztés Miskolc Martin-kertvárosi városrészében
Támogatás összege: 87 498 960 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. december 31.
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00082

Projekt bemutatása

A projekt célja új bölcsődei férőhelyek létesítése Miskolc Martin-kertvárosi városrészében. A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett célként fogalmazódik meg a lakosok foglalkoztatásának elősegítése az életminőségük javítása, családbarát, munkába állást segítő környezet kialakítása.

A Szent Martin Mini Bölcsőde intézményünk a 3528 Miskolc, Tóth Pál utca 12. alatt működik. Jelenlegi két csoportszobás mini bölcsődei ellátásunk hét-hét gyermek ellátását teszi lehetővé. Jelen pályázat keretében ezen épület közvetlen szomszédságában, a Tóth Pál utca 10 szám alatt található – szintén saját tulajdonunkat képező – épület átalakításával egy újabb szintén hét gyermek fogadására alkalmas intézmény egységet kívánunk kialakítani. A
fejlesztés tárgyát képező lakóépület 1970–80. években épült. Ezen ingatlant szeretné Egyházközségünk átalakítani, felújítani, korszerűsíteni – azaz mini bölcsőde épületté átalakítani, melyhez a Lechner Tudásközpont Kft. mintatervét – egy csoportszobás 7 férőhelyes igények alapján – adaptáljuk, természetesen a helyi viszonyokhoz adaptálva.

A fejlesztésünk eredményeként egy új, helyi igényeken alapuló, szakmai előírásokat messzemenőkig figyelembevevő új telephelyet kívánunk életre hívni. A projekt keretében az épület átalakítása mellett külső tér (játszókert) fejlesztés, parkoló létesítés, napelem telepítés valósul meg. Megtörténik az akadálymentesítés és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása egyaránt.

A projekt előkészítése során számoltunk a tervezői munkával, valamint az előkészítő tanulmányok munkálataival, a megvalósítás során pedig a folyamatos
projektmenedzsmenttel, és a műszaki ellenőr tevékenységgel.

Helyi szükségleteken alapuló tevékenységeket kívánunk megvalósítani. Betartjuk a projektre vonatkozó esélyegyenlőségi jogszabályokat. A projektünk az integrált megvalósítás kapcsán kapcsolódni kívánunk ESZA fejlesztésekhez. Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Lechner Nonprofit Kft. folyamatosan segíti a pályázatunk megvalósítását.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak. Kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A beruházás az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének, valamint Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg.