Lelkipásztorok, elődök


Nt. Ilosvay Ferenc lp. 1898-1980. A Zemplén megyei Alsómihályiban született 1898. február 10-én. Iskoláit itt, és a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumban végezte.Apja a tehetséges fiát ügyvédnek szánta, mégis amikor bement Sárospatakra, nem a jogi fakultásra, hanem a Theológiai Akadémiára iratkozott be. Első lelkészképesítő vizsgáját 1922. szeptember 12-én a másodikat 1924. szeptember 18-án tette le. Ekkor már […]

Cmkk:

Jelenlegi lelkipásztorunk bemutatása


  https://www.facebook.com/kornel.borzsonyi/about 1996-ban szerezte meg teológiai diplomáját Debrecenben, ami után 3 évet tanult a hollandiai Kampenben. A poimenika tárgyköréből megszerezte a teológia magisztere cím (Drs) tudományos fokozatát. Segédlelkészi éveit (1996-1999) a brüsszeli, párizsi és londoni Református Egyházközségek utazó prédikátoraként töltötte. 1999-ben hazatérve három éven keresztül a Debrecen Mester utcai Református Egyházközség beosztott lelkipásztora volt, ahol szolgálatának […]

Cmkk: