Ökumenikus esküvő


Összeadunk református és katolikus feleket is, ahol ha a katolikus fél kéri katolikus pap is jelen lehet és szolgálhat a szertartást végző lelkésszel un. ökumenikus istentisztelet keretében. Eskü: Én, XY. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ezt a nőt, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. […]

Cmkk: