Orgona


Orgonánkat, a sárospataki teológiáról az államosítás után 1952-ben kaphattuk meg, az akkori templomépítő lelkész Ilosvay Ferenc közbenjárására. Az orgona 1913-ban épült a Sárospataki Református Tanítóképző Főiskola számára (4 ezer korona költséggel). Az építő Wegenstein Lipót temesvári mester volt. Ez a hangszer 2 manuállal és 16 változattal készült, pneumatikus rendszerű volt. Rieger Ottó Orgonagyár a Miskolc […]

Cmkk: